Duha ORION Krnov

...PŘEDSTAVENÍ...

Duha je sdružení dětí a mládeže pro volný čas, pobyt a pohyb v přírodě, recesi a hru. Nejedná se o stejnojmenné radikální ekologické hnutí. Duha působí v rámci ČR a SR prostřednictvím svých asi 150 základních článků – dužin, které mají samostatnou právní subjektivitu.
Jednou z dužin je také Duha ORION Krnov, vzniklá v roce 1992 a čítající nyní přes 60 stálých členů,rozdělených na dvě specializace: oddíl turisticko-tábornický a oddíl Taekwondo. Všechny naše akce jsou otevřeny také pro zájemce z řad široké veřejnosti.
Oddíl turisticko-tábornický pořádá jednodenní turistické výlety do okolí města Krnova a do blízkých Jeseníků, dále vícedenní akce na základnách v Holčovicích, Pochni, Jívové, Olomouci a dalších a v neposlední řadě zimní a letní tábory. Všech těchto akcí se od školního roku 2003/2004 účastní také děti z partnerského Dětského domova „Na Vizině“ ze Slezské Ostravy.
Oddíl Taekwondo je zaměřen na výcvik tohoto bojového umění. Trénink probíhá 2x týdně v tělocvičně, členové často vyjíždějí na svá soustředění a odborné semináře v ČR i SRN.
V celé své mnohaleté činnosti se snažíme nabídnout dětem a mládeži smysluplné trávení volného času a přispět tak k prevenci negativních sociálně-patologických jevů mezi mladými lidmi. Myslíme si, že tento svůj cíl naplňujeme s úspěchem.

 

     

Drahý je mi přítel; ale i nepřítel mi může posloužit. Ukazuje-li mi přítel co mohu, učí mne nepřítel co je mou povinností.

/F . SCHILLER/

 

Copyright © 2004 Duha ORION Krnov